Przejdź do treści

Finnel

Czy kredyt samochodowy jest kredytem konsumenckim?

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem finansowym, powstałym dla kredytobiorcy na rzecz instytucji finansowej, udzielającej finansowania na zakup pojazdu mechanicznego, osobowego, użytkowanego w celach, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Brzmi skomplikowanie? Zauważ, że kredyt samochodowy to rodzaj kredytu, przyznawanego osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Kredyt konsumencki – czy możesz ubiegać się, chcąc kupić samochód?

Przepisy, regulujące kwestie, związane z kredytem konsumenckim ujęte są w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W myśl przepisów, kredytem konsumenckim określamy zobowiązanie finansowe, powstające dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej na mocy umowy o kredyt konsumencki. Przepisy ustawy warunkują maksymalną kwotę kredytu konsumenckiego w wysokości 255 550 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Kredyt konsumencki może być przyznany na dowolny cel, nie może on jednak być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czy kredyt samochodowy zalicza się do kredytów konsumenckich?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i zamierzasz wystąpić o finansowanie zakupu samochodu w postaci kredytu samochodowego, w praktyce skorzystasz z kredytu konsumenckiego, określonego przepisami prawa. Kredyt samochodowy jest więc kredytem konsumenckim dla osób fizycznych, które:nie prowadzą działalności gospodarczej,nie będą używały przedmiotu umowy kredytowej (samochodu) do celów prowadzenia działalności gospodarczej,podpiszą umowę kredytową (umowa kredytu samochodowego).

Maksymalna wysokość kredytu samochodowego w ustalonej przepisami kwocie umożliwia sfinansowanie zakupu nawet luksusowego pojazdu, jeżeli decyzja kredytowa będzie pozytywna.

Kiedy kredyt samochodowy nie jest kredytem konsumenckim?

W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki prawa handlowego, finansowanie samochodu odbywa się najczęściej na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego. Umowa leasingowa, która w praktyce również warunkuje spłatę samochodu w comiesięcznych ratach, nie jest kredytem konsumenckim, a przepisy, dotyczące finansowania pojazdów, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej sprawiają, że jej regulacje są odmienne. Finansowanie na zasadzie kredytu samochodowego, będącego kredytem konsumenckim dotyczy osób, nie będących właścicielami firm oraz wtedy, gdy pojazd nie będzie przeznaczony do użytku firmowego. Uprzedzając pytanie – możesz dojeżdżać do pracy samochodem, finansowanym na zasadach kredytu samochodowego, czyli konsumenckiego.